Voorbereidingen bij aanleveren van Pre-Press bestanden voor drukwerk. - - - - - -

 

De kortste inlevergegevens ooit !

Nieuwe pagina speciaal voor aanleveren digitale foto's voor drukwerk .

Vervormingen in digitale camera's.

Prepress bestanden aanleveren bij zetterij / drukkerij

Fouten in PDF bestanden vóórkomen !

 

Belanrijkste regel: Foutloos aanleveren

Corrigeer het aan te leveren bestand altijd vóóraf grondig, dat voorkomt extra kosten en vertraging in de verdere verwerking. Contoleer op spelling, cijfers en letters, lay-out, aflopers, koppen en kleurgebruik etc. Zorg dat banknummers, telefoonnummers en KvK nummers allemaal gecontroleerd zijn.

Foutloos wat digitaal bestand betreft: geen lagen op elkaar (in bitmap of vector), geen RGB, in de goede resolutie (minimaal 300 dpi voor afbeeldingen en 1200 dpi voor letters en lijnwerk, indien deze gerasterd zijn) en scherp zonder vlekken in afbeeldingen (zoals door bijvoorbeeld JPEG vervorming).

 

Afbeeldingen en logo's dienen te voorzien te zijn van de juiste kleurscheidingen en indien van toepassing Pantone kleuren.

Geef een digitaal logo altijd samen met een print in kleur EN een kleurgescheiden print, zodat goed duidelijk wordt in hoeveel kleuren het logo is opgebouwd. En ook in welke kleuren er later gedrukt moet worden. Niet juist of half aangeleverde logo's kunnen tot behoorlijke schade leiden als de drukkerij daar mee aan de slag gaat.

 

Resolutie

Voor velen een gesloten boek, resolutie is een getal in pixels per inch. Naarmate het getal hoger is wordt de afbeelding scherper afgebeeld (als het van nature een scherpe afbeelding is).

Gebruikelijk in de Grafische Industrie: 300 pixels / inch voor afbeeldingen in kleur of zwart/wit.

Voor lijnwerk en tekst (dat gerasterd werd) is dat hoger en dient dat op 1200 te liggen. Indien u een logo aanlevert in .eps (vector) bestandsformaat, dan maakt de resolutie niet uit, die is oneindig. Maar als u een logo als bitmap (bijvoorbeeld als JPG) aanlevert dan dient deze 1200 pixels/inch te worden aangeleverd.

Logo in JPG aanleveren gebeurt in RGB kleuren en niet in de vaak gewenste CMYK of nog beter in Pantone kleuren. Neem eerst contact met ons op, alvorens u deze inlevert.

Logo's in Photoshop in één seconde opwaarderen van 300 naar 1200? Dat kan, alleen de mensen vergeten dat de scherpte achteruit gaat en nooit de echte 1200 zal bereiken. Alles wordt soft en onscherp.

Bekijk uw afbeelding in bitmap altijd 1:1 op het scherm EN 4x zo groot!

Bij 4x zo groot ziet u wat u eigenlijk zou moeten hebben voor het goed aan kunnen leveren voor het maken van drukwerk.

Onderstaand de voorbeelden

.... op het scherm valt het nog mee ....

 

maar bij vergroting van 400% (voor drukwerk) gaat het helemaal mis . . .

 

Een foto voor een A4 in één seconde opwaarderen van 21 cm naar 29.7 cm? Dat kan, met dezelfde resultaten van onscherpte. U kunt er geen resolutie bij maken, de pixels moeten er bij het fotograferen al standaard in aanwezig zijn. De digitale camera dient over voldoende resolutie te beschikken om de foto scherp over te laten komen!

Resolutie dient dus met verstand te worden behandeld.

 

PDF

Een .pdf bestand is niet altijd om te bouwen naar een tekst- en fotobestand. Bekijk onderstaande afbeeldingen eens, die wij binnenkregen. Het is een vergroting van een A4 folder met vierkleuren afbeeldingen er bij.

Bovenstaande pdf bestand waarbij de tekst als foto (met jpeg vervormingen) werd ingebracht. De ASCII tekst is hiermede niet meer terug te halen voor het maken van een nieuwe lay-out. En de resolutie blijft onder de maat voor het maken van drukwerk. En dat was juist het voordeel van een PDF, zo kon de klant vertellen . . .! De klant had om een pdf bestand gevraagd aan zijn drukker, deze leverde wèl een PDF, maar één waar niets mee aan te vangen is . . . Zo wordt duidelijk dat vakkennis en precies vragen wat u wilt hebben toch wel z'n nut heeft. Onderstaand een afbeelding van gevectoriseerde tekst.

Een ASCII tekst in PDF kan trappenloos worden vergroot en blijft daarbij scherp. De tekst is daarbij ook los te maken van het fotomateriaal. Belangrijk is uiteraard dat het lettertype in de PDF ondergebracht werd.

 

Printeruitdraai

Een printeruitdraai KLEURGESCHEIDEN van alle gecorrigeerde pagina's. Zwart/wit printen van alle kleuren, die worden toegepast is een must. ZONDER KLEURGESCHEIDEN PRINTEN NEMEN WIJ GEEN FOTOZETWERK AAN OM UIT TE DRAAIEN. Een kleurenprint is niet belangrijk!

Een dummy op inslag is aan te bevelen voor grotere werken met meerdere pagina's.

 

Wat een printeruitdraai of PDF bestand niet laat zien

Dat zijn heel dunne lijntjes, deze kunnen bv. als haarlijnen zijn gedefinieerd of met dikte vrijwel 0. Op de printerproef komen die prima in beeld en ook in het lay-out programma zijn ze duidelijk te zien. Echter bij het fotozetwerk vallen ze geheel of gedeeltelijk weg, omdat daar de resolutie bijzonder hoog is. De definitie is verkeerd gekozen. Deze zegt dat de dunste lijn voor het uitvoerapparaat is gekozen en dat is bij een fotozetter met grafisch gevoelige film bijzonder dun en alleen met een loep in beeld te brengen.

Bij een printerproef (res. 600 of 1200) maakt de printer er een punt in die grofere resolutie van. Bij een PDF proef (72 dpi) is een heel dunne lijn nog dikker in beeld.

Tip: gebruik bij fotozetwerk nooit de definitie haarlijn. Kijk altijd eerst naar een filmtestproef met verschillende diktes en rasters (aan te vragen bij Alfazet).

 

Stippellijnen, haarlijnen en andere dunne elementen dienen van te voren te worden geproefd. Vraag om een testbestand dat u kunt drukken voor het maken van een testdrukvel. Aan de hand van het gemaakte drukwerk kan de aansturing van de voorbereiding worden gedaan.

 

PDF proef

Vanuit een opmaak programma (Indesign en XPress) is het maken van een .pdf bestand technisch gezien een hele stap. Tijdens die conversie kan er nog wel van alles gebeuren (afbrekingen enderg). Fonts wel of niet ingezet, steunkleuren niet goed gedefinieerd en of resolutie instellings problemen. Wilt u een proef hebben vraag dan om een print, deze is in veel gevallen met een PostScript printer gemaakt en daarmee een betere referentie voor het uiteindelijke resultaat. Het maken van een certified .pdf heeft daarbij geen zin, omdat deze programma's de door de maker geïntroduceerde fouten er zeker niet uithaalt. Een overdruk fout, een pantone definitie fout wordt niet als zodanig aangemerkt als fout, omdat het programma daar intelligentie mist. Het programma geeft wel aan dat het zus en zo gedefinieerd is.

 

Media

De volgende opslag-media kunt u gebruiken: CD-ROM, DVD + en - , E-mail, floppy 1,5 MB, Zip 100MB, optical 230 MB, 640 MB, 1,3 GB (Mac), voor data van de platformen: Macintosh / Windows (wel vermelden welke soort). Geen CD-RW of DVD-RW. Geen opticals op Windows platform.

Duidelijk er bij vermelden: het soort bestand / programma plus versie nummer(s). Bijvoorbeeld: XPress vers. 3.0, Illustrator 7.0, Photoshop 6.0, Word 5 (zonder afbeeldingen). Gemaakt in Windows of Macintosh..

Stuur per E-mail geen grotere bestanden dan 3 - 4 MByte. Uw provider òf die van de geadresseerde kan geen groter bestand aan. Stuur na de E-mail altijd per fax een printeruitdraai kleurgescheiden mee of stuur deze per post.

Lettertypen

Onder Windows komen lettertypen voor die niet bij Apple Macintosh en Adobe PostScript bekend zijn. Het zijn min of meer 'nepfonts' en hebben typografisch geen waarde door slechte diktewaardes & tekening. Wilt u een gedegen bestand aanleveren, dan dient dat te zijn gemaakt met officiële POSTSCRIPT fonts. Lever op het Macintosh platform de fonts erbij. Voor het Windows platform dient u duidelijk aan te geven welke PostScript fonts zijn gebruikt. Deze zullen, indien ze niet beschikbaar zijn in ons assortiment, moeten worden aangeschaft, de kosten voor aanschaf in overleg met de opdrachtgever. Of er dient een alternatief PostScript font te worden gezocht door opdrachtgever / studio.

U dient te beschikken over de officiële fonts om problemen in de verdere verwerking te voorkomen. Ook om mogelijke schadeclaims achteraf op het drukwerk van één of meer fontfabrikanten (juridisch) voor het gebruik van illegale fonts uit te sluiten. Heeft u niet de beschikking over legale gekochte fonts, laat uw opdracht dan door onze studio uitvoeren. Dan weet u zeker dat er geen juridische procedures over het gebruik van lettertypen zullen volgen.

Kleuren

De kleuren op een ongecalibreerd beeldscherm kunnen afwijken van de (drukwerk) kleuren. Neem contact op met uw drukker om een en ander vooraf te bespreken. Het kleurenbereik van beeldschermen is aanzienlijk groter dan die van 4-kleurendrukwerk. En de kwaliteit van de schermen kan behoorlijk fluctueren. Kleuren dienen juist te worden gedefinieerd, geen RGB, Pantones als het nodig is (ook in de bitmap) en kleurscheiden geproefd ter controle.

Preflight

Is een gemakkelijke methode om vooraf het aan te leveren bestand op mogelijke fouten te controleren. Zo levert u bijvoorbeeld een "certified pdf" aan. Toch blijft handmatige controle noodzakelijk! Het programma voor preflight weet namelijk niet hoe u het zou willen hebben.

Opmaakprogramma

Een Pre-press bestand dient ALTIJD in een opmaak programma te zijn gemaakt. Dus bv. in XPress of Indesign. Opmaken in een tekenprogramma maakt het hele proces onnodig duurder, ingewikkelder en soms zelfs onmogelijk.

Opmaken in het tekstverwerkingspakket Word is zinloos en leidt tot hogere kosten bij het verdere proces van de opmaak / layout. Afbeeldingen in Word zijn onbruikbaar, aangezien ze in een te lage resolutie zijn ingebracht. Word is een tekstverwerkingspakket en dient om tekst aan te leveren, niets meer maar ook niets minder. Afbeeldingen in Powerpoint aangeleverd zijn niet te gebruiken.

Zorg dat alle bestanden compleet zijn. Zoals de fonts en alle bijkomende bestanden, afbeeldingen, logo's, achtergrond etc. Controleer de bestanden vooraf op kwaliteit, resolutie en grootte. Als er retouche of uitsnedes moeten worden gemaakt, geef dat bij het inleveren aan. Scanns en digitale foto's dienen aan de Grafische eisen (juiste witpunt - 50% - zwartpunt, resolutie, scherpte en compressie keuzes) te voldoen.

Communicatie is essentieel

Er dient een directe telefonische communicatie mogelijkheid te zijn met degene, die de bestanden heeft gemaakt. Een laatste accoord bevonden papierenuitdraai (kleurgescheiden) verkleint de kans op fouten aanzienlijk. Onbereikbare (partime) medewerkers geven vaak aanleiding tot ongewenste verschuivingen van de levertijd.

XPress

Bestanden dienen te worden aangeleverd in XPress versie 7, 6.5, 6, 5, versie 4, versie 3 of zelfs versie 2.

Alle bijbehorende files (behorende bij de opmaak in XPress) dienen te worden bijgevoegd. Waarbij het essentieel is dat ze voldoen aan de eisen die daarvoor gelden.

Zorg altijd dat aan alle eisen is voldaan: goede kleurscheiding (print kleurgescheiden bijleveren), goede en legale fonts, aflopend of niet aflopend en de opmaak gemaakt zoals de drukkerij dat wil hebben (wel of niet op inslag, naast elkaar, kleuren proef balken etc.).

Indesign

Deze bestanden van versie cs 1 en cs2 kunnen worden aangeleverd mits ze voorzien zijn van kleurgescheiden proeven. Een kleurenproef mag ook, maar moet altijd vergezeld gaan van een kleurgescheiden zwart/wit proef (4 velletjes papier per pagina). Is dat niet het geval dan is de kans op fouten in de uitdraai te groot. Problemen die zich voordoen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Voor de maker is het essentieel om zelf te beoordelen wat er gebeurt met de kleurenruimte RGB en CMYK. Vandaar dat wij vragen om CMYK bestanden, die in Indesign naar binnen zijn gehaald. Er zit zo'n gigantisch verschil in dat het handiger is als de klant (maker) zelf beoordeeld wat de bedoeling is. Bij de omzetting van RGB naar CMYK dient wel te worden bedacht dat die omzetting via een curve gaat, die goed moet zijn ingesteld en aangepast aan de Europese schaal van inkten. Bent u er niet zeker van, neem dan contact met ons op. Let op dat telefonisch advies niet altijd gratis is. Kleurenruimten en puntverbredingen is een vak op zich.

Zorg altijd dat aan alle eisen is voldaan: goede kleurscheiding, goede fonts, aflopend of niet aflopend en de opmaak gemaakt zoals de drukkerij die wil hebben (wel of niet op inslag, kleurenbalken etc.). Maak geen .eps van een Indesign bestand, het is vaak niet compatibel en levert vaak extra kosten op.

PDF

U kunt bestanden als PDF aanleveren om te laten zetten. Let u op een juiste manier van PDF maken, de FONTS dienen te worden ingevoegd. De resolutie dient juist te zijn voor drukwerk en de kleurdefinitie dient zo te zijn dat er (afhankelijk van de opdracht) er 4 kleuren uit komen (zonder Pantones). Of als u met Pantones wilt werken met zoveel pantoon kleuren pagina's als u zelf wilt hebben. U dient na het maken, dat goed op een zwart/wit printer te testen, of het goed is gegaan. Als er meerdere kleuren uitkomen die niet gezet moeten worden, dan dient u dat van te voren in de PDF aan te geven.

PDF's die van Windows machines komen kunnen door fontconflicten bij omzetting in een Apple Mac computer problemen opleveren. In de Windows computer kan uitsluitend gebruik gemaakt worden van officiële PostScript (Adobe / Linotype / Monotype / Agfa) fonts, overige 'nep' fonts zoals Microsoft ze bijvoegd kunnen eveneens problemen opleveren. Tegenwoordig is het mogelijk om PDF's vanuit allerlei soorten niet PostScript programma's te maken, alleen er treden daarbij ook allerlei nieuwe problemen op. Laat vóóraf een test doen om er zeker van te zijn dat u op de goede weg bent.

En vermeld duidelijk om hoeveel kleuren het gaat. Pantone kleuren dienen apart gedefinieerd te worden, dus niet als CMYK. Lettertypen dienen ingepakt te zijn en e.v.t. aflopende vlakken dienen aflopend te worden aangeleverd. Vermeld altijd van welk programma u de PDF heeft gemaakt.

Beter is het om de originele bestanden (XPress, Indesign en tiff, eps bestanden) er bij te doen om problemen te voorkomen.

 

PDF is een bestandsformaat waar, als er fouten in zitten, achteraf niets mee aan te vangen is, met de originele bestanden is dat wèl het geval. Zo bespaart tijd en geld.

 

 

JPEG

Veel digitale fotos worden als "jpeg" bestand aangeleverd. Als de compressie factor niet goed is ingesteld dan treedt de z.g.n. "jpeg-vervorming" op. Verlopende kleuren worden "schokkerig" en "vlekkerig", er treedt een "zweem" van vlekken op, die achteraf niet meer te verwijderen is. Vooral als de resolutie te krap is of onvoldoende voor druwerk toepassingen, dan komt deze vervorming extra naar voren.

 

EPS

Lever niet zomaar een eps bestand aan, vermeld erbij of het vector en/of bitmap is en in welk programma het is gemaakt. Lever een testbestand vooraf aan. Denk aan het vectoriseren van alle fonts.

En let daarbij op de juiste (Pantone) kleuren keuze. Sommige uit het buitenland afkomstige kleuren definities kunnen niet simpel in zo'n bestand worden omgezet naar de standaard Europa schaal voor Europese offset persen (coated of uncoated). Indien u er niet bekend mee bent, informeer dan eerst VOORAF.

 

TIFF

Een prima te gebruiken bestandsformaat. Met en zonder compressie.

Targa, BNP, PSD

Na omzetting door onze studio goed te gebruiken.

GIF, PNG, Flash, SVG, RTF, WBMP, html, xml, DXF etc.

Dit zijn bestandsformaten voor internet toepassingen en dus minder of helemaal niet geschikt voor het maken van drukwerk.

Illustrator (.eps en .ai)

Als één laag aanleveren.

Met behulp van Illustrator cs is het mogelijk om zowel tekst als beeld naar binnen te halen en te laten zetten. Alleen het is geen opmaakprogramma, het is een tekenprogramma. Waardoor er allerlei problemen kunnen ontstaan die vrijwel niet achteraf zijn op te lossen. Lees ook het verhaal over omzetting van RGB naar CMYK en de Pantones wel of niet.

Komt de Illustrator file van een Windows machine, dan dienen ALLE letters te worden gevectoriseerd, waardoor er geen verloop kan optreden, het nadeel is dat er ook geen (laatste) correctie meer op kan plaatsvinden. Komt de Illustrator file van een Apple Mac dan dienen de legale fonts (PostScript) te worden bijgevoegd.

Maak onder geen beding gebruik van de nieuwste functies van bv. Adobe Illustrator (Freehand / Corel Draw), waarbij transparante kleuren worden gebruikt. Ook het gebruik van bitmap bestanden (afbeeldingen) in tekenprogramma's is uit den boze en leidt automatisch tot veel ongemakken en forse extra kosten.

Gebruik geen RGB instelling in Illustrator of Freehand, maar CMYK als het om 4-kleuren gaat. Breng alle lagen terug naar één laag voordat u het bestand aanleverd.

Nogmaals: Illustrator is een teken/ontwerp programma om bv. logo's en tekeningen te maken, die vervolgens in een OPMAAK programma kunnen worden opgemaakt. Illustrator als opmaak programma proberen te gebruiken is dus niet echt handig en kan vaak vervelende problemen opleveren. Wilt u 'professioneel' aanleveren, gebruik de goede programma's dan op de juiste wijze en haal ze niet doorelkaar.

Freehand

Alleen als illustratie of logo file te gebruiken. Waarbij deze in een opmaakprogramma als Xpress / Indesign naar binnen gehaald zijn. Gebruik geen RGB instelling in Illustrator of Freehand maar naar CMYK als het om 4-kleuren gaat. Breng alle lagen terug naar één laag voordat u het bestand aanleverd.

Zelf inscannen van afbeeldingen

Dat kan als u over de nodige kennis beschikt, die verband houd met de Grafische Industrie z'n eisenpakket. Bent u niet bekend met witpunt, 50% punt en zwartpunt in een kleurenafbeelding en bent u niet bekend met het maken van curves in de scanner en de diverse resoluties, retouche methodes, laat u dan adviseren door een vakman uit de Grafische Industrie of neem contact op met Studio Alfazet. Alfazet organiseert cursussen voor mensen die scans zelf willen maken. De aanvangscursus duurt 3 1/2 uur en komt op 265,- Euro excl. btw. Ook het soort scanner speelt in deze natuurlijk een doorslaggevende rol, scanners van enkele honderden Euro's zijn vaak alleen maar bedoeld voor hobby doeleinden en niet voor de Grafische Industrie omdat er te weinig instelpunten zijn om de driver op de juiste wijze aan te sturen. De scanner en de driver dient aan een aantal minimum eisen te voldoen wat betreft: kleurgevoeligheid, resolutie, ontrastermethoden en instellingen, curve instellingen. Vraag advies bij Alfazet (let op telefonisch advies is niet altijd gratis).

Voorbeeld van inleveren van afbeeldingen met te lage resolutie

Word tekstverwerker(.doc)

U kunt Word als tekstverwerkerbestand gebruiken om platte kopy in te leveren. Gebruik Word echter niet als opmaakprogramma! Dus alleen "tekst" aanleveren in Word.

Geen kolommen maken, alles onder elkaar tikken.

Filenamen: maak ze niet te lang (max 15 karakters), alleen een woord of twee woorden (bv. namen) is voldoende voor een goed te gebruiken tekstbestand. Vermeld altijd de bijbehorende afbeeldingen er zo bij dat ze onder dezelfde naam terug te vinden zijn.

Indien u tabellen maakt dient u vooraf Alfazet te bellen voor aanvullende instructies. Gebruik GEEN opmaakcodes of inspringingen in de file die u aanleverd. Accentletters en eurotekens kunnen soms verloren gaan, lever dus altijd een GOEDE LAATSTE GEPRINTE UITDRAAI OP PAPIER ERBIJ. Daarmee is een controleslag mogelijk.

Heeft u het 'opgemaakt' met kolommen en afbeeldingen? Print deze versie dan zo goed mogelijk uit (de laatste versie !!!) om aan te geven hoe een en ander dient te worden gemaakt. Daarna zorgt u ervoor om één TEKST bestand in te leveren, waarbij de kolommen in plaats van naast elkaar, onder elkaar komen. Het wordt dus een lang tekstbestand zonder enige opmaak instructie.

Nogmaals: als u ingewikkelde dingen wilt weergeven, dan dient u VAN TE VOREN contact met ons op te nemen en e.v.t. een proef in te leveren ter controle.

 

Powerpoint (.ppt)

Deze zijn vrijwel altijd lastig in het gebruik, de resolutie is onvoldoende en de tekst is vaak niet goed meer terug te halen. Powerpoint is een scherm / presentatie programma, dus niet voor het maken van drukwerk. Het heeft geen enkele binding of mogelijkheden voor de grafische industrie.

 

Excel

Deze zijn vrijwel altijd lastig in het gebruik, de tekst is vaak niet goed meer terug te halen. Excel is een spreadsheet programma, dus NIET voor het maken van drukwerk. Gebruik om tabellen en tekst aan te leveren dus Word.

 

WordPerfect

Alfazet kan een aantal versies van WordPerfect bestanden inlezen en verwerken in de opmaak. Indien u tabellen maakt dient u vooraf Alfazet te bellen voor aanvullende instructies. Gebruik GEEN opmaakcodes of inspringingen in de file die u aanleverd. Accentletters en eurotekens kunnen soms verloren gaan, lever dus altijd een GOED GEPRINTE LAATSTE UITDRAAI OP PAPIER ERBIJ. Daarmee is een controleslag mogelijk. Doe eerst een proeftest.

Microsoft Publisher

Een opmaakprogramma voor de kantoorwereld, niet geschikt voor drukwerk.

Zelf digitale foto's aanleveren

U kunt zelf foto's maken indien de camera aan een aantal eisen voldoet wat kleurbeheersing en resolutie betreft. De aanvangscursus digitale foto's voor de grafische industrie maken duurt 3 uur en komt op 225,- Euro excl. btw.

Bestandsformaten en toepassingen van aanleveren

Volg een cursus bestandsformaten (jpeg, tiff, targa, png, gif, raw, psd, pict, pixar, pcx, PDF, Pixar, VRML, 3DS, MP3, MPEG, AutoCad R12, R13 en R14, DWG, OBJ, FBX, XSI, QuickTime, AVI, .skp, eps, Photoshop DCS) bij Alfazet in Huizen. De cursus duurt 4 1/2 uur en komt op 375,- Euro excl. btw. Er wordt uitgelegd welk formaat voor welk doel te gebruiken is, waarbij de eigenschappen een belangrijke rol spelen in de juiste toepassing van het bestandsformaat.

Overige bestanden en formaten

Bel voordat u begint eerst met Studio Alfazet om een en ander vooraf door te spreken.

Studio Alfazet, info@alfazet.nl

 

 

Websites: www.alfazet.nl www.3dontwerpen.nl www.architectuur.alfazet.nl www.porta.com www.ontmoeting.nl www.osplatform.nl

 

Overige werkzaamheden

Studio Alfazet kunt inschakelen voor:

Lay-out en ontwerp van al uw 4-kleuren werk. Hoogwaardige scanns, logo's, bewerkingen en nabewerkingen, lay-out in een of meerdere kleuren voor familie drukwerk, zakelijk drukwerk, flyers, folders, boeken en periodieken. Typografie en groot assortiment aan lettertypen. Pre-press cursussen. 3D modellen en animaties. Ook koppeling mogelijk naar internetbestanden. Proeven via internet aanleveren.

Druklaar maken van Pre-press bestanden: schakel Studio Alfazet in!


© 2010 Alfazet, Huizen, Nederland