ARCHITECTUUR

BEZONNING

 
Bezonning met SketchUp
 
deel I (gratis PDF download)
ISBN / EAN 978-90-8814-033-4
89 pag's
24,4 MB
 
 
Van Uitgeverij Ontmoeting (inmiddels is de uitgeverij opgeheven)
De copyright rechten zijn aan de auteur toegekend. De PDF's zijn nu gratis te downloaden.
 
Zonlicht in- en rond woningen en gebouwen is een belangrijk kwaliteitsaspect. Leer hoe u zelf zon/schaduw studies kunt maken.
En hoe de regelgeving in Nederland is betreffende het raam-oppervlak en de mate waarin de zon daar wel of niet gedurende het jaar op kan schijnen.
 
Deel II (gratis PDF download)
ISBN / EAN 978-90-8814-033-4
29 pag's
9,7 MB