Spiegeldijk

Aangezien de stedelijke ontwikkeling in en rond het water tijdens de bouw en na voltooiing extra verkeer met zich mee brengt is het belangrijk om de ontwikkeling van de vaste verbinding prioriteit te geven en het proces naar voren te schuiven.

Mede gezien de nijpende schaarste aan verkeers capaciteit op de A6 richting A1. En de stagnatie in het doortrekken van de spoorverbinding van Lelystad richting oost of door de Noord Oostpolder richting noord-oost.

Ook zal in de toekomst de Houtribdijk / Markerwaarddijk (N302) van Lelystad naar Enkhuizen moeten worden verbreed, het is nu een tweebaansweg met (te) veel verkeer.

 

De locatie

De huidige (2007) situatie is in onderstaande schets weergegeven.

 

Twee van de mogelijke routes weergegeven. De derde route via een ondertunneling langs het Naardermeer is voorlopig van de baan.

Maar in september 2007 weer opnieuw boven water gehaald als de oplossing.

Route rood naar Amsterdam boven het Boven IJ uitkomend. Of route geel naar de oostpunt van IJburg aansluitend op de reeds aangelegde rijksweg met brug richting A1.

 

ROUTE ROOD

Westpunt Flevoland met aansluiting ten Noorden van de Zeeburger tunnel bij het Boven IJ.

Luchtfoto van IJburg, rechts het Steiger eiland, daar achter het Haven eiland. Rechts achter het Diemerpark en het Amsterdam Rijn kanaal.

De Heerema brug, de toegang tot IJburg met het centrum van Amsterdam en de A10 rondweg. De infrastructuur (goede tramverbinding) werd voortvarend door de beleidsmedewerkers en instanties aangepakt: een goede zaak.

 

Mogelijk voorstel voor de verbinding.

Verbinding met aquaduct.

 

De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen na de opening.

 

Aanleg aquaduct bij Enkhuizen. Voor de verbinding met Flevoland dienen grotere varianten te worden ontwikkeld, waarbij het scheepvaartverkeer zo min mogelijk hinder ondervindt bij doorgang.

 

In SketchUp Pro getekend dijkprofiel. Naast een ruime autoweg verbinding zal er ook plaats moeten zijn voor een railverbinding en aanbouw van jachthavens en e.v.t. bebouwing aan de beide uiteinden. Klik voor nadere uitleg hier.

Er wordt bij diverse studies ook gesproken over een (snelle) railverbinding zonder autoweg, met behulp van haalbaarheidsstudies zal duidelijk moeten worden welke voor de komende decenia uitkomst kan bieden.

 

ROUTE GEEL

Deze gele route sluit aan bij de al aanwezige verbinding tussen IJburg en Diemen. Er zullen aansluitingen dienen te komen naar de A1, waarbij de huidige capaciteit dat niet toelaat. Vandaar dat de reeds aangelegde brug er verlaten (is afgesloten voor verkeer) bijligt.

De brug tussen IJburg Haveneiland aan de oostkant van het eiland. Rechts boven de vijfhoek en rechts onder de Diemer energie centrale. Met aan de zijkant de Maxis.

Er wordt al jaren gesproken over een aquaduct bij Muiden om de A1 te verbreden en vrij baan te maken. In 2007 is het nog steeds bij plannen gebleven.

De al enkele jaren verlaten, nieuw aangelegde rijksweg met brug om IJburg aan de oostkant te verbinden met de A1 bij de energiecentrale Diemen.

 

 

Alternatieve verbindingsroutes

Het onderhouden van een draagvleugelboot-verbinding van Flevoland West naar Amsterdam (Buiten IJ - Oranje Sluizen - Binnen IJ - Centraal Station) kan snel worden ingezet. Als er medewerking van de provincie komt en van Rijkswaterstaat, dit met betrekking tot de synchronisatie van de Oranje sluizen.

Wanneer is het zo ver?

Bijgaand een foto van Hans Arend de Wit die nog veel meer foto's op internet heeft geplaatst. Kijk bij www.switchimage.com/De_connectie.html

IJmuiden - Het IJ - v.v. met snelle draagvleugelboten

ROUTE ZWART

Richting A6 / A9 met een verbreding en ondertunneling van de aansluiting langs de zijkant van het Naardermeer lijkt voorlopig van de baan. Het zou een oplossing voor het capaciteitsprobleem zijn geweest.

vervolg

 

vervolg  

 

 


hoofdmenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastructuur:

belangrijk voor verdere uitbreiding van Almere in het

Markermeer / IJmeer.

 


hoofdmenu