Toepassingen van 3D teken- en ontwerpprogramma SketchUp Pro en LayOut en Artlantis R en Studio.


Studie (2-1) Almere - IJmeer

Klik voor vergroting in de afbeelding.

Pampus Haven, de westpunt van Flevoland. In het groen het windmolenpark van Nuon (tijdelijk). Google Earth afb.

© Studio Alfazet

Eén van de eerste schetsen van eerste eiland bij Pampus Haven.

De strekdam (horizontaal) aan de onderzijde. De weg aan de bovenzijde is een rondweg met aansluiting op NH. Er zijn twee vaarroutes gepland aan de onderzijde met onderdoorgangen / bruggen op de doorgaande weg met aansluiting op de Hoge Ring.

 

 

impressie van de haven van Almere Pampus.

 

We nemen u in deze pagina's mee naar de nieuwe stad in het water, waarbij stap voor stap verbeteringen en veranderingen worden doorgevoerd.

Links Amsterdam's Binnen- en Buiten IJ, het IJmeer, Pampus eiland, Pampus Haven en de West zijde van Flevoland Klik in de afbeelding voor vergroting.

 

De natuur speelt een bijzonder belangrijke rol in het ontwikkelen van nieuwe gebieden. Tek. RG

Dit is een nieuwe opzet met het eerste eiland in beeld met twee vaarroutes. De twee waterwegen tegen Flevoland aan, werden vervangen door één. De strekdam bij Pampus Haven werd daarmee een integraal onderdeel van het eerste eiland.

Uitwerking eerste proeven (SketchUp Pro) met in het midden het appartementen complex op het Cirkel eiland. Aan de rechterzijde Flevoland West, links de vaste verbinding met NH. Eén van de sluizen is hier te zien. Aan de bovenzijde enkele van de natuur eilanden.

 

vervolg

 

Profiel dijk naar Waterland. 

 

 

vervolg

 

 

 

 


hoofdmenu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van een hoofdstuk over Almere:

"een plan ontstaat niet zomaar, maar groeit met horten en stoten. Iedere stap heeft rekening te houden met voorgaande stappen, terwijl voortdurend bijstelling of verandering van richting moet kunnen plaatsvinden. Het ontwerp is danook geen eindbeeld, maar veeleer een bepaalde fase waarop nog vele andere zullen volgen."

Bron:

naar ruimtelijke kwaliteit

Raad van advies voor de ruimtelijke ordening, SDU uitgeverij den Haag, 1990;

 

 

 

 

Uitbreiding Almere in het IJmeer

(Almere Zand flats)

 

 


hoofdmenu