Mega project DUIN in Almere Poort van start (2)

25 april 2013

vervolg

2.100.000 m3 zand nodig voor de DUINEN

20 april 2013 feestlijke viering hoogste punt Duin.

Almere Zand vanaf de richting Hollandse Brug bekeken.

 

BOUW DUIN WONINGEN

De verwachting is dat de eerste woningen al medio 2013 zullen worden gebouwd. Directeur Wienke Bodewes van projectontwikkelaar Amvest maakte in zijn speech duidelijk dat gebiedsontwikkeling geen korte termijnwerk is. "Het is duursport. We zijn voor langere tijd verbonden aan de stad. We maken een landschap en gaan daarna pas over vastgoed nadenken. We doen dat in een proces waar we reageren op de vraag."

Wethouder Adri Duivesteijn was tijdens de aanloop van dit megaproject (grootste ooit door Almere aangevangen) niet helemaal zeker van de door hem zelf ingezette lijn. Het korte termijn denken moest zowel in de gemeente als elders worden vervangen door een lange termijn visie. En zo geschiede, Amvest werd voor langere tijd aan Almere verbonden om zo de toekomst van Almere veilig te stellen.

Planvoorstel DUIN, Amvest.

Planvoorstel DUIN, Amvest.

 

DUIN

Dit project omvat 3.000 nieuwe woningen, een boulevard, bedrijven en recreatie, maar daarmee is slechts de bovenzijde genoemd. Het gevoel van triomf komt door de grote hoeveelheid zand, die moet zorgen voor een onbevangen en onbezorgde toekomst met de sfeer en kenmerken zoals we deze aan de Noordzee kennen. Dat werd nog nooit eerder ondernomen, een strandgevoel midden in de polder op kleigrond en aan het water. De looptijd van het project zal meer dan 10 - 15 jaar zijn.

 

Paviljoen Almere Stad met de competitie voor de Kustzone.

 

COMPETITIE

Het winnende ontwerp is de uitkomst van de in 2008 gehouden presentatie in het Paviljoen in Almere Stad waarbij drie ontwikkelaars hun visie op dit unieke deel van Almere Poort tentoonstelden. Amvest bleek na grondige evaluatie de beste papieren te hebben. De maquettes en foto's van alle drie de deelnemers hadden toen een kunstzinnig karakter. Een toekomstvisie van hoe het er ooit uit zou kunnen komen te zien. Een visie van ontwerpers die hun ideeën en fantasiën rustig hun gang kon laten gaan. Maar medio 2012 met de eerste zandauto, baggerschepen en binnenvaart schepen zien we dat die visie werkelijkheid gaat worden.

Paviljoen Almere Stad, ontwerp competitie 2008.

Ontwerp wedstrijd voorstel competitie.


Amvest planvoorstel

Amvest staat bekend om woningbouw in de Randstad en gebieden daar direct omheen. Amvest is Fondsmanager en ontwikkelaar. De lange termijn betrokkenheid staat voorop en ze gaan de dialoog met huurders, kopers en alle betrokkenen niet uit de weg om aantrekkelijke woongebieden te realiseren.

Project DUIN omvat in totaal circa 3.000 nieuwe woningen. De helft is grondgebonden, de overige gestapeld. Daarnaast zullen er kantoren en detailhandel en horeca komen. Plus leisure en maatschappelijke voorzieningen zoals onderwijs. 8.000 parkeerplaatsen moeten ruimte bieden voor de toekomstige bewoners, maar ook voor dagjesmensen.

Het project wordt in 10 tot 15 jaar gerealiseerd. Almere Poort krijgt hiermee een nieuw centrum dat de skyline van Almere zal veranderen, aan de nieuwe boulevard bij de jachthaven. Met horeca, winkels, voorzieningen en appartementen met een spectaculair uitzicht over het IJmeer. De drie aan te leggen duinen staan haaks op de dijk. Dit in tegenstelling eerdere maquetes van hout waar drie duinen parallel met de dijk meeliepen en een stuk kleiner waren.

Ontwerp dat het niet heeft gehaald: maquette van hout met parallel lopende duinen ten opzichte van de dijk (Paviljoen 2008). 

Zo zag Almere Poort er uit in juli 2008. Ter hoogte van de hijskraan wordt nu het DUIN project uitgevoerd.

vervolg

omhoog