Bouwen in of aan het water 2

ontwerp schets voor gemeente Huizen aan het Gooimeer

© Studio Alfazet

Schets van mogelijk nieuw te bouwen eilanden in het Gooimeer in Huizen.
Rechts de nieuwe haven en het hotel. Onderin de havenmond. Tek. Alfazet.
 
 

De Gooimeerdijk met zicht op het Gooimeer en de Stichtsebrug, Flevoland.

De vijf sfinxen in Huizen aan het Gooimeer, vervulden wellicht een voorbeeld functie voor de gemeente Huizen om naar de waterkant te kijken voor woningbouw.

 

Klik in de afbeelding voor een vergroting

Het beroemde ontwerp (niet uitgevoerd) van Van den Broek en Bakema. Zij ontwikkelden een plan voor de uitbreiding van Amsterdam in het IJmeer.

Van den Broek en Bakema voorzagen al dat er mogelijkheden waren om dit gebied anex Amsterdam op een moderne stijl te ontwikkelen. Helaas verdween dit ontwerp in de koelkast. Ook de veel latere plannen voor IJburg kwamen slechts moeizaam en traag van de grond, door allerlei procedure tegenvallers.

Klik in de afbeelding voor een vergroting
 
De locatie in Google Earth. Let op de groene vlekken in het water, blauwalg, waar nog geen oplossing voor is. In 2006 werd de haven van Almere Haven geplaagd door stankoverlast vanwege de blauwalg.
 
Ontwerp van eiland rechts onder de havenmond. Tek. Studio Alfazet.
 
 
 
Gooimeer, zicht op Sfinxen en de twee Huizer botters.
 
 
Sfinx, één van de vijf. Zijn recht voor de andere woningen gebouwd.
 
 
Het fraaie uitzicht van de woningen aan de Gooimeerpromenade werd in één keer een stuk minder fraai. Zal zich dat herhalen?

vervolg

 

vervolg  

 

 


hoofdmenu


 

 

 

 

  

In de ontwerpen zijn ondermeer deze drie programma's gebruikt.

 

Google Earth

SketchUp Pro

Artlantis Studio

Zie hier de drie ingrediënten waarmee de nevenstaande afbeeldingen zijn samengesteld.

1. Allereerst werd in Google Earth een geschikt punt uitgekozen.

2. Met behulp van de plug-in werd een afbeelding in SketchUp Pro opgehaald.

3. Een aantal appartementen, gebouwen en het hotel werden opgetekend

4. Met behulp van de Artlantis plug-in werd een bestand voor Artlantis Studio aangemaakt.

5. Met behulp van meerdere lichtbronnen in Artlantis werd een geschikte uitlichting gekozen.

6. Het resultaat ziet u in klein formaat hiernaast in de vorm van schetsen.

 

 
Luchtfoto van Huizen, rechts Gooimeer, bovenaan de haven. Hier is blauwalg goed vertegenwoordigd. Afb. © Gooi- en Eemlander.

 Uitbreiding Huizen in het water?
vervolg
 
omhoog
 

© Alfazet, Huizen, Nederland