De Wijdewormer

De Wijdewormer is een polder en droogmakerij in de gemeente Wormerland, Noord Holland. Wordt ook wel Wijdwormer genoemd.

Oude kaart van Noord Holland, voor de droogmaling.

 

Polderlandschap met koeien.

 

Locatie Wormer in Noord Holland.

Klik in de afbeelding voor een vergroting.

 

Hoogtekaart AHN.

 

'Gezigt' op Wijde Wormer.

Kaart uit 1634.

Kaart zonder jaartal.

 

Groeten uit Wormer, oude anzichtkaart.

 

13e eeuw, een inlaatsluis.

Kaart 1675.

Kaart 1792.

 

Aan de bovenzijde van de Schermer polder treffen we nog in werking zijnde molens aan (museum bij Schermhorn). Drie manieren om dat vast te leggen: aquarel, pentekening en aqryl.

De Groote Wormer voor dat het een polder werd.

 

 

Noord Holland bezaaid met meren die na 1600 werden ingepolderd.

Historie

Meren werden drooggemalen om meer landbouwgrond te krijgen en minder overlast te hebben van overstromingen. Maar aan zo'n octrooi voor een polder ging veel vooraf. Meestal zien we een grote watersnoodramp voorafgaan aan het grootscheeps aanleggen van beschermende dijken.

800 nChr. de zeespiegel stijgt

1280-1290 afsluiting van de Hoge- of Zaandam zuidzijde

1421 Sint Elizabethsvloed

1544 Karel de V laat de Kromme IJe en haven van Edam afsluiten van het open water

1570 Allerheiligenvloed

1597 Zijpe bedijking

1608 Wogmeer

1611 Wieringerwaard 1850 ha

1612 Beemster 7100 ha, in 1999 uitgeroepen tot Unesco erfgoed

1622 Purmer 2756 ha

1626 de bevroren Wijdewormer wordt door landmeters opgemeten

1626 de Wijdewormer wordt drooggemalen, de verkaveling is vanuit het midden 1666 ha

1629 Watergraafsmeer 610 ha

1633-35 Schermer 4770 ha

1825 De dijk rond de Wormer breekt door, om de uitstulping (wiel) heen wordt een nieuwe dijk gelegd. Aan de zuidzijde zien we nog steeds het wiel.

1878-1879 de molens van de Wormer worden afgebroken en vervangen door een stoomgemaal (noordzijde)

Tegenwoordig treffen we één elektrisch gemaal aan en aan de buitenzijde van de ringvaart een Amerikaans windmolen. Er is nog wel een productiemolen te vinden in de polder.

Molens en molengangen zijn de essentiële werkpaarden om water te verplaatsen. Op de foto de nog in werking zijnde molengang (museum) met drie binnenkruiers bij Schermerhorn.

Twee kleine polders met molens als proef voor het grote 3D werk.

 

De Wijdewormer

Er is niet echt een dorpskern, de stolpboerderijen en woningen zijn over de hele polder verdeeld. Met twee hoofdwegen: de Noorderweg en Zuiderweg. Enige concentratie is aan de bovenzijde te zien bij het dorp Neck.

En natuurlijk de A7 die helaas dwars door de polder loopt richting Purmerend. Waardoor de landschapswaarde van deze fraaie polder wordt aangetast, een veel betere route was langs de zuidzijde. De beleidsvorming van de gekozen route van Rijkswaterstaat dwars door zo'n fraaie polder is op dit moment niet te achterhalen. Wellicht dat de argumenten lijken op die van de aanleg van 7 windturbines, waarbij gesteld werd dat het ten goede zou komen aan de wijdse polder . . .

Een vreemd plan, niet uitgevoerd voor installatie van 7 windturbines in de polder. De landschapswaarde zou toenemen aldus de adviseurs / onderzoekers.

Zaandijk, historische opname.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat bracht ruim dertig jaar geleden een zwart-wit lijntekening uit van een doorsnede van Noord Holland. Deze werd als basis gebruikt voor een moderner 3D model voorzien van diverse (water) niveau's.

Klik in de afbeelding voor een vergroting.

 

Hoogte kaart

Aan de hand van de hoogte kaart van Nederland kunnen precies de meren en de latere polders eruit halen. De afbeelding is de AHN-1 kaart. Inmiddels is AHN-2 beschikbaar met een interactieve interface via internet: http://www.ahn.geodan.nl

Benodigd: een redelijk snelle en moderne computer en dito browser programma.

Klik in de afbeelding voor een vergroting.

 

De Gemeente

Is met een onderzoek gestart naar het beloopbaar maken van enkele delen van de ringdijk voor toerisme.

Daarnaast is men gestart met het maken van een waterberging.

Foto december 2009 van het begin van de waterberging aan de zuidkant bij de Noorderweg.

De waterberging aangegeven in een kaart van 1890.

Ingetekende kaart met maaiveld en dijkhoogten.

Enge Wormer, Kalverpolder aan de rechter kant niet in beeld de Zaan en de Zaanse Schans. Foto zomer 2009.

Aan de Zaan treft u nog veel molens aan, maar dat zijn geen watermolens. Deze productie molens waren daar al voordat de Wormer werd drooggemalen. Foto zomer 2009.

De Zaanse Schans aan de Kalverpolder, tegen de Wijdewormer aan. Foto zomer 2009.

Creatieve kaart van NH uit 1573, dus voor de inpoldering van veel van de overige polders.

vervolg
 
hoofdmenu
 

Wijdewormer polder

Een polder die uitziet op de A7, maar voor de rest nog alle eigenschappen van 1626 heeft.

 


vervolg


  

 

Foto's en afbeeldingen © Alfazet, Huizen NH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Land en Water

unieke uitgave over de ontwikkeling van Noord Nederland van 400.000 geleden tot heden !!