Amsterdam - Almere ontwikkeling 

• Alternatief voor A6 / A9 problematiek

Waterlanddijk, Tweede Lelydijk, AA-dijk of Spiegeldijk ?

• Uitbreidingen van Almere Stad, Lelystad en IJburg

• Ontsluiting en infrastructuur, luchthaven

Het gebied inklikken voor vergroten

 

Inhoudsopgave

• inleiding met visie van het Rijk en van de Provincie.
(de start is op deze pagina)

startpagina


 
"Een ander IJsselmeergebied,
een ander beleid"

Klik hier voor het ophalen van de PDF met alle nieuwe inzichten van Verkeer en Waterstaat.

Van de projectgroep

"Een ander IJsselmeer".

 

 

 


 

De afsluitdijk is 30 kilometer lang en met de bouw in 1932 werd het IJsselmeer losgemaakt van de Waddenzee.

 

 


 

Vijf kilometer brug de Zeeland brug is op dit moment de langste brug van Nederland


 

 

 

De Afsluitdijk

 

 

 


Een van de mooiste vuurtorens van Nederland? Het Paard van Marken. foto van John Keyes.

 


 

 

 

 

 

 

Het licht op groen?

Al vele jaren zijn lijvige rapporten geschreven over het steeds nijpender problemen van infrastructuur rond Flevoland en in het bijzonder Almere. Verder heeft het rijk Flevoland opgedragen om zoveel nieuwe woningen te bouwen.

Hoe is het mogelijk dat dezelfde verantwoordelijke bewindspersonen de infrastructuur niet vooraf of tegelijk aanpakken? Het één hoort bij het ander!


Huizinga presenteert nieuwe visie IJsselmeergebied

Op 27 april 2007 werd alles anders zo leek het, Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat wil zich gaan inzetten voor een snelle oplossing voor de problematiek rond Almere, het IJmeer en het Markermeer.

Het Rijk zou hiermede de regie voor de al lang noodzakelijke veranderingen naar zich toe te trekken. Ze gaat de plannen en studies bekijken en toetsen op uitgangspunten. Frapant is de ingetekende verbinding tussen Pampus haven en Waterland (Uitdammerdijk). Dit is een variant die nog niet eerder bekend was. De drie speerpunten:

• veiligheid

• zoetwatervoorraad

• ecologie

Gedeputeerde Andries Greiner is blij met deze inspanning, alleen hoopt hij dat de ontwikkelingen die al gang zijn gezet en die nog moeten volgen geen schade zullen oplopen door het driepunten stelsel.

Eindelijk iemand die er voor gaat, is onze verzuchting . . ., maar de klok tikt verder . . .

Klik hier voor een uitgebreid verslag en interpretatie van de studie van het rijk.

 


Een drietal bouwuitgleiders om van te leren?

Het onderzoek naar de bouwprojecten van Almere Stad is afgerond en er blijkt sprake te zijn geweest van tunnelvisie. Vlak voor de opening van het centrum in maart 2006 werd het uitgesteld wegens de veiligheid van de woontoren "Het Kanteel", daarna volgde de veiligheid van de nieuwe betonvloer voor de nog te bouwen bibliotheek naast het Gemeentehuis. In totaal werd de bouw daarvan drie maal stop gezet. De raadscommissie zegt dat dezelfde verkeerde aanpak bij Omniworld een rol heeft gespeelt. Het verschenen rapport heet daarom dan ook "en dat is drie". Wij zouden er vier van maken, want de bestemmingsplannen rond het kasteel dwarsbomen de plannen van de huidige eigenaar om het kasteel (eindelijk) af te bouwen!

 


Een brug te ver?

De provincie is verbijsterd . . .

Op 30 april 2007 komt het bericht dat de Hollandse Brug dicht gaat voor alle vrachtverkeer. Een van de belangrijkste bruggen voor alle bedrijven in Almere, Lelystad en Zeewolde moet wegens gebreken, zijn poorten voor vrachtauto's noodgedwongen sluiten.

De problemen kwamen aan het licht na metingen van TNO. De enige omleiding die nu mogelijk is loopt via de toch ook al overbelaste A27 overgang de Stichtse Brug bij Huizen/Eemnes. De ANWB heeft laten weten dat de files bij daar vanaf 1 mei alleen maar zullen toenemen. En ze wil op de hoogte worden gesteld van de oorzaak van de gebreken.

De schade voor de vervoerders wordt geschat op 17 miljoen.

Automobilisten hebben al enige weken op de A1 Amsterdam Almere gezien dat er een slordig verkeersbord van 10 ton max. was neergezet. Tientonners moesten dus al omrijden, als ze het bord al hadden opgemerkt. Ruim anderhalve maand daarna werd de brug voor alle verkeer een weekend afgesloten wegens controle . . . en voor evaluatie voor uitbreiding met een of meer rijstroken. Langs de A1 worden de meeste viaducten verbreed en (april 2007) voorzien van extra (vlucht) stroken.

Gedeputeerde Harry Dijksma zegt dat de afsluiting eens te meer de kwetsbaarheid van de ontsluiting van deze provincie is. Hij stuurde een brandbrief naar verkeersminister Camiel Eurlings en de Tweede Kamer.

vervolg 

 

Workum aan het IJsselmeer.

Idee voor dijk met Flevoland en het 'vaste land' met SketchUp Pro getekend, ondergrond aquarel. Hoogwaardige bebouwing in fasen en naar behoefte.
Het water ligt letterlijk voor de deur. Evenals de natuur (vogels) eilanden.

© Alfazet, Huizen, Nederland