Toepassingen van 3D teken- en ontwerpprogramma SketchUp Pro en LayOut.


Studie Almere - IJmeer

Stedelijke rijkdom in en aan het water, bij de westpunt van Flevoland, zal een extra variatie en stimulans voor het hele regio geven. Er komen een grote verscheidenheid aan milieus, landschappen, waterpartijen en natuurgebieden.

De situatie in 2007 is in onderstaande schets weergegeven.

© Studio Alfazet

Met de vergrijzing van de bevolking van Almere heeft deze uitbreiding een doorstroming in het stedelijke Almere Stad tot gevolg. Maar de nieuwe bouwlocatie heeft nog veel meer aantrekkingskracht. De toekomstige bewoners kunnen een gerichte keuze maken richting recreatie en water. Ook de omliggende steden profiteren van dit unieke IJmeer project. Inclusief Amsterdam, Utrecht en het Gooi.

Om een goede doorstroming en diversiteit te verkijgen is het ontwikkelen en realiseren van essentieel belang voor het hele gebied. En daar hoort uiteraard een goede infrastructuur bij.

Infrastructuur

In 2006 - 2007 zou daar met spoed door de overheid naar worden gekeken om de grootste problemen op te lossen. De actiegroep A6/A9 heeft (voorlopig) aan het langste eind getrokken. Een weg door of onder de zijkant van het Naardermeer is voorlopig van de baan. Een nieuw kabinet en diverse bezoeken en actiegroepen (Weesp) ten spijt, is er midden 2007 nog geen enkele actie ondernomen om dit dringende knelpunt op te lossen. Ook het dreigement van Almere om de woningbouw op een laag pitje te zetten maakte in Den Haag geen reacties los. Terwijl de opdracht vanuit Den Haag werd gegeven om Almere verder uit te breiden, mede gezien de overloop mogelijkheden voor Amsterdam, Het Gooi en Utrecht..

De natuureilanden zullen een verrijking geven voor de grote verscheidenheid aan vogels en dieren. en het leefmilieu krijgt er nieuwe kansen bij. Ook de watersport zal mede door de ligging en de vele nieuwe jachthavens, aanlegmogelijkheden en routes baat hebben. De watersport en beroepsvaart dienen bij het plannen van een vaste verbinding (brug) zo veel mogelijk te worden ontzien. Er dienen ten minste twee aquaducten te komen en bruggen om een goede doorstroming te kunnen bieden.

Voor het ontwerp van de waterstad of stad aan het water werd gekeken naar oplossingen elders. Met behulp van een vormstudie wordt een optimalisatie in gang gezet.

Bocht in Oostvaardersdijk /IJmeerdijk op Westpunt van Flevoland.

Almere heeft (begin 2007) een nieuw centrum aan het Weerwater gerealiseerd, samen met woningbouw hoog boven de winkelpromenade en met een groen uiterlijk. Daarmee wordt de centrum functie verder versterkt, terwijl de afstanden tot het centrum en haar fasciliteiten steeds groter worden. Een adequaat openbaar (bus) vervoer is voor een dergelijke oppervakte essentieel.

Er dient een plan te worden ontwikkeld met sterke samenwerking met de belanghebbende groepen volgens een puntensysteem. Een sterke werk-, stuurgroep lijkt daartoe de oplossing te kunnen bieden. Ondersteuning en continuïeit zijn de eerste voorwaarden.

vervolg

 


vervolg

 


hoofdmenu


 

 

 

 

 

 

INFO


Wilt u weten hoe

deze afbeeldingen tot

stand zijn gekomen?

Klik dan op deze link

voor uitvoerige

uitleg.


 

 

Uitbreiding Almere in het IJmeer met infrastructuur

hoofdmenu


 

omhoog 
 
Alfazet
Hoefblad 14, 1273 AD Huizen. Email: info@alfazet.nl

Trefwoorden: Garden city, architectuur, Wormer, Flevoland, Almere, Hollandse brug, A6, Oer-IJ, Castricum, historie waterland, IJsselmeer, ontwerpen, Kennemerland, uitbreiding gemeente Huizen, groentetuin, volkstuin, stadstuin.